Kan ek weier om onderhoud te betaal as ek nie my kind mag sien nie?

By die geboorte van ‘n kind het beide ouers outomaties ‘n plig om daardie kind te onderhou. Die feit dat die kind uit getroude of ongetroude ouers gebore is, is irrelevant. Die plig word proporsioneel volgens die ouers se onderskeie middele verdeel. Artikel 15(1) van die Wet op Onderhoud bepaal dat ‘n hofbevel vir die […]